mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu
Gimnazjum nr 21 im. Noblistów Polskich